| Filorga kosmetyki | Przygotowanie salonu fryzjerskiego

Filorga kosmetyki

Przygotowanie salonu fryzjerskiego

Przygotowanie salonu fryzjerskiego Stanowisko robocze powinno być przystosowane, czyli adaptowane, do każdego kolejnego zabiegu. Po ustaleniu planu pracy obowiązkiem pracownika zakładu fryzjerskiego jest prawidłowe dobranie i rozmieszczenie na stanowisku pracy tych narzędzi, przyborów i materiałów, które będą potrzebne przy wykonywaniu danego zabiegu, w tym celu musi udać się takich miejsc jak sklep lub hurtownia fryzjerska. […]

Przygotowanie salonu fryzjerskiego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przygotowanie salonu fryzjerskiego

Stanowisko robocze powinno być przystosowane, czyli adaptowane, do każdego kolejnego zabiegu. Po ustaleniu planu pracy obowiązkiem pracownika zakładu fryzjerskiego jest prawidłowe dobranie i rozmieszczenie na stanowisku pracy tych narzędzi, przyborów i materiałów, które będą potrzebne przy wykonywaniu danego zabiegu, w tym celu musi udać się takich miejsc jak sklep lub hurtownia fryzjerska. Po zakupie należy je dobrze układać, powinny one znajdować się w zasięgu rąk pracownika w odpowiednim i celowym ukła­dzie. Czystość, ład i porządek na stanowisku pracy, dobry stan narzędzi, celowość i powściągliwość ruchów fryzjera — to konieczne warunki fachowej pracy, które klient łatwo dostrzega i na podstawie których potrafi ocenić kwalifikacje pracownika oraz poziom zakładu usługowego.
Postawa podczas pracy, ekonomika ruchów, czas zabiegów

Wykwalifikowany pracownik zakładu fryzjerskiego podczas wyko­nywania różnych zabiegów powinien zachować właściwą, swobodną i funkcjonalną postawę. Składają się na nią trzy najistotniejsze elemen ty: pewność, skuteczność i estetyka każdego gestu. Wszystkie zmiany, przejścia i kombinacje ruchowe powinny przebiegać płynnie i swobodnie.

Pewność ruchów uzyskuje się dzięki zachowywaniu właściwej postawy, eliminującej wszelkie zagrożenie klienta i pozwalającej na oszczędność wysiłków. Zazwyczaj jest to postawa balansująca, pole­gająca na swobodnym przenoszeniu ciężaru ciała z jednej nogi na drugą lub równomiernym rozłożeniu go na obie kończyny dolne. Należy pamiętać, że niemal wszystkie zabiegi wykonuje fryzjer w pozycji stojącej. Przestrzeganie właściwej postawy jest ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale pozwala także na unikanie przedwczesnego znużenia oraz zapobiega powstawaniu schorzeń za­wodowych (żylaków). Ogromną rolę odgrywa również stosowanie odpowiedniego obuwia, zwłaszcza przez kobiety.

Skuteczność ruchów fryzjera jest zewnętrznym sprawdzia­nem posiadanej znajomości procesów technologicznych oraz umie­jętności wykonywania poszczególnych zabiegów, a także nabytej wprawy, tj. wyćwiczonych (zautomatyzowanych) chwytów i gestów. Wprawa taka pozwala na uzyskiwanie dobrych efektów poszcze­gólnych zabiegów, przy oszczędnym wysiłku pracownika.

Ważną cechą postawy fryzjera jest płynność i estetyka ruchów. Najdoskonalszy ruch to ruch celowy i pewny, zharmonizowany z poprzednim i następnym w sposób płynny i naturalny, pozbawiony elementów wysiłku lub sztuczności. Piękno i harmonijność ruchów to cechy wysokiej klasy fachowca. Obserwując najwybitniejszych specja­listów można stwierdzić, że nawet przy najtrudniejszych czynnościach wykonują oni ruchy pozornie spokojne i tylko w szczególnie trudnych momentach wykazują większe skupienie i napięcie wewnętrzne. Ta koncentracja uwagi nie powoduje jednak sztywności ruchów lub wrażenia wzrostu wysiłku, lecz cała postawa i poszczególne gesty są nadal łagodne, delikatne i — co najważniejsze — coraz bardziej skuteczne. Płynność i harmonia ruchów nie mogą jednak stanowić celu. Wystudiowane, teatralne popisywanie się bezcelową, sztuczną i nieskuteczną gracją, wdzięczne, lecz niepotrzebne pozy, nie znajdujące odzwierciedlenia w wynikach pracy — to dowód pretensjonalności i nienaturalności. Dzięki doświadczeniu oraz wprawie i staraności wykwalifikowany fachowiec może osiągnąć maksymalnie ekonomi­czne wykorzystanie energii oraz skrócenie do niezbędnego minimum potrzebnego czasu pracy.

Polecamy także inne wpisy: